محموله منتخب

150,000 تومان

در این محموله یک عدد پاکت چند گیاه زیپ دار 450 گرم، یک عدد پاکت پسته ای زیپ دار 150 گرم، یک عدد قوطی خشخاشی 320 گرم و یک عدد قوطی نارگیل و نخودی 320 گرم قرار داده شده است.

محموله منتخب

150,000 تومان

دسته: